Atlantis sport benodig tranformasie, meen kenners

Atlantis sport benodig tranformasie, meen kenners

Spread the love

Atlantis benodig tranformasie en ontwikkeling indie plaaslike sport en rugby bedryf. So meen David Tippens, `n voormalige rugby speller wie in Atlantis groot geword het. “Sport bring hoop, positiwiteit en eenheid,” sê hy. Daar is so baie wat kan gebeur in Atlantis en om liggende gebiede, maar jong mense moet die voortou neem, met die hulp vandie ouer garde. Sodoende kan hulle hul passie vir rugby na vore te bring deur saam te werk om rugby in die gemeenskap ʼn toekoms te gee. Hy meen dat rugby in Atlantis nie is waar die ander sport soorte soos krieket en sokker op die oomblikis nie, veral wanneer dit kom byjong-mense se betrokkenheid.

Aan die einde van Januarie het Zelt Marais, President van die Westelike Provinsie Rugbyunie die gemeenskap besoek, en met Atlantis Rugby Klub Voorsitter, Calvin Warnick gesels oor watter uitdagings die rugby klubs ondervind. Tippens en Warnick is opgewonde vir die eerste stap wat deur Marais geneem was, met diewete dat hy ʼn groot passie het vir gemeenskap rugby. Tippens glo dat rugby-spelers van die gemeenskap gelyke kanse moet kry soos talle ander skole in Suid-Afrika. “Atlantis moet ‘n struktuur en ‘n strategie skep om jong mense en die jong sport sterre op te hef.

Ons jong spelers benodig gelyke kanse, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid, en mees belangrik, aksie agter elke plan.”Hulle is dit eens dat die plaaslike rugby-gemeenskap deur spek is metsport talent en welbekende rugby spelers en afrigters. Dié sluit ondermeer in Duncan Matthews, ʼn oud leerder van Reygersdal Primȇr, wat huidiglik in Amerika rugby beoefenen Keagan Johannes, oud Avondale Primȇr leerder wie tans vir die BlouBulle uitdraf. Ander is Gavin Passens wie ook destyds vir die Blou Bulle gespeel het en nou vir Hamlets Rugby afrig, as ook Ruben Abels wie die onder 13 WP Craven Week span afrig. Hierdie name alleen behoort ‘n teken van hoop te wees, meen talle rugby geesdriftiges.

Community Featured RUGBY SPORTS